placeholder
placeholder
High-Res-98
High-Res-98

Πολιτική Απορρήτου

General information

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”) (EU) 2016/679, δεσμευόμαστε για την προστασία και τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εμάς στην ιστοσελίδα μας ή παρέχονται από εσάς στις σχετικές φόρμες. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών για εσάς (εφεξής, ο “Χρήστης”), σε συνδυασμό με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας και τη χρήση της. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική Απορρήτου πριν δώσετε προσωπικά δεδομένα καθώς και πριν συναινέσετε στην επεξεργασία τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”) (EU) 2016/679, η εταιρεία μας – “EVOIKOS S.A.” (με έδρα τη Νέα Ιωνία, Οδός Αλ. Παναγούλη 64, Αττική), με ΑΦΜ 998644914 – που διαχειρίζεται το Holistic Wellbeing Destination Spa, στον Μυστρά, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν και επεξεργάζονται

 1. Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας) που μας παραχωρείτε για την μεταξύ μας επικοινωνία και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσφορών, ανακοινώσεων και άλλου διαφημιστικού υλικού μέσω απευθείας μηνυμάτων (φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο).

 2. Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας) που μας παραχωρείτε για την μεταξύ μας επικοινωνία και απάντηση στα ατομικά σας μηνύματα ή αιτήματα (φόρμα επικοινωνίας).

 3. Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας), που μας παραχωρείτε για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς που οργανώνονται από εμάς.

 4. Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, βιογραφικό σημείωμα, κείμενο, θέση εργασίας) που μας παραχωρείτε για να υποβάλετε αίτηση για εργασία (φόρμα καριέρας).

 5. Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, τρόπος πληρωμής, ημερομηνίες κράτησης, ειδικά αιτήματα κ.λπ.) Τα δεδομένα που ζητούνται στις φόρμες που είναι προσβάσιμες από τη μηχανή κρατήσεων είναι, σε γενικές γραμμές, υποχρεωτικά (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο απαιτούμενο πεδίο) προκειμένου να εκπληρωθεί ο δηλωμένος σκοπός. Αντιστοίχως, εάν δεν έχετε παραχωρήσει τις πληροφορίες ή δεν τις έχετε παραχωρήσει σωστά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα και να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Η πολιτική απορρήτου και οι σχετικές πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στη μηχανή κράτησης παρέχονται πριν τη συμπλήρωση της κράτησης.

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Δεν συλλέγουμε δεδομένα όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”) (EU) 2016/679. Ο Χρήστης μπορεί, από δική του πρωτοβουλία να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα στην κατηγορία του απροσδιόριστου κειμένου. Ωστόσο, σας ζητούμε να μην μας στέλνετε, εκτός και εάν αυτό ζητηθεί, τυχόν ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. Δεδομένα σχετικά με φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις, χαρακτηριστικά υγείας, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό μητρώο, συμμετοχή σε συνδικάτα ή ποινικές και διοικητικές διώξεις ή κυρώσεις).

Χρήση των Υπηρεσιών από Ανήλικους

Τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να παραχωρήσουν προσωπικά δεδομένα ή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς οι νόμιμοι κηδεμόνες τους παρακαλούνται να παράσχουν τη συγκατάθεση εκ μέρους τους.

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ανάλογα με το αίτημα του χρήστη, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς

 1. Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, προσφορών, ανακοινώσεων και άλλου υλικού άμεσης διαφήμισης και ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Holistic Wellbeing Destination Spa.

 2. Για να απαντήσουμε σε αίτημα ή σε μήνυμα σας..

 3. Για να δηλώσετε συμμετοχή σε διαγωνισμό ή εκδήλωση που διοργανώνεται από εμάς.

 4. Για να εξετάσουμε την αίτηση εργασίας.

 5. Για τη διαχείριση των κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών (όπου χρειάζεται) και τη διαχείριση των αιτήσεων και προτιμήσεων του Χρήστη, όπως εξηγείται ρητά στην πολιτική απορρήτου που σχετίζεται με τη μηχανή κράτησης.

Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς της πολιτικής απορρήτου και να πραγματοποιήσουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε. Η μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης ενδέχεται να απαιτείται ή να επιτρέπεται από τον νόμο. Σχετικά με την εγγραφή για λήψη ενημερωτικού σημειώματος, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι να αποσύρετε τη συναίνεσή σας

Γενικά, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τις περιόδους διατήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν:

 • Το χρονικό διάστημα που έχουμε συνεχιζόμενη σχέση με εσάς και σας παρέχουμε υπηρεσίες.
 • την περίπτωση όπου υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρεία (π.χ. νομική υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων των συναλλαγών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο πριν τη διαγραφή τους)
 • την περίπτωση που η διατήρηση είναι σκόπιμη δεδομένης της νομικής μας θέσης (π.χ. διατάξεις παραγραφής, δικαστική επίλυση διαφορών ή κανονιστικές έρευνες).
 • Ανάκληση συγκατάθεσης.

 

Έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς (π.χ. για λόγους μάρκετινγκ και εγγραφής για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου)
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός συμβολαίου μαζί σας ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα για το αίτημά σας πριν τη σύναψη συμβολαίου (π.χ. για την πραγματοποίηση κράτησης και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητήσατε)
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νόμιμη υποχρέωση (π.χ. κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων με κανονιστικές αρχές)
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας ενδιαφερόντων ή αυτών ενός άλλου φυσικού προσώπου (π.χ. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενός γεγονότος, ασθένειας ή ατυχήματος)
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή τρίτου μέρους, εκτός των περιπτώσεων όπου τέτοια συμφέροντα υπερκαλύπτονται από τα συμφέροντά σας ή από θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που χρήζουν προστασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. όταν κρίνεται απαραίτητο να προστατευτεί η ιδιοκτησία σας ή όταν πρόκειται για τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων)

 

Η επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται για την εκπλήρωση των ως άνω αναφερθέντων σκοπών απαιτεί τη συγκατάθεση του Χρήστη και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση. Παρομοίως, σε περίπτωση που ο Χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του για οποιαδήποτε επεξεργασία, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που τελέστηκε σε προηγούμενο χρόνο. Για να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των κατάλληλων διαύλων, αποστέλλοντας επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: gdpr@euphoriaretreat.com. Όσο αφορά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, πατώντας στον σύνδεσμο unsubscribe ή ακολουθώντας τις οδηγίες υπαναχώρησης (opt-out) που περιλαμβάνονται στα μηνύματα που σας έχουμε στείλει.

Κοινοποίηση Δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε και θα κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο εάν είναι απαραίτητο ή αρμόζον σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για παράδειγμα:

 • για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας
 • για τη συμμόρφωση με τη νόμιμη διαδικασία
 • για την απάντηση σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές εκτός της χώρας διαμονής σας και για την τήρηση εθνικής ασφάλειας ή αιτημάτων εφαρμογής νόμου
 • για να μας επιτρέψετε να ασκήσουμε κατάλληλα ένδικα μέσα ή να περιορίσουμε τη ζημία που μπορεί να προκληθεί σε εμάς

 

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι απαραίτητο ώστε να διεξάγουμε τη δουλειά μας ή να εκπληρώσουμε τυχόν υποχρέωση που έχει επιβληθεί από τον νόμο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας με: i) Τρίτους εταίρους μας, παρόχους υπηρεσιών, ταξιδιωτικούς πράκτορες, τραπεζίτες και εμπορικούς εταίρους, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς λειτουργίας και παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. ii) προσωπικούς συμβούλους και ελεγκτές για τους σκοπούς τήρησης φορολογικών και ελεγκτικών ευθυνών. iii) Τυχόν τρίτο μέρος για την τήρηση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικής ή καταστατικής αναφοράς ή εντοπισμού ή πρόληψης παράνομων ενεργειών, σε φορολογικές, κανονιστικές ή άλλες δημόσιες αρχές.

Όταν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα με άλλους οργανισμούς ή τρίτα μέρη, εξασφαλίζουμε ότι τα τρίτα μέρη τα διατηρούν ασφαλή. Τα τρίτα μέρη έχουν εξουσιοδότηση να διατηρούν αυτά τα δεδομένα για τους προαναφερθέντες σκοπούς και δεν έχουν τη δικαιοδοσία να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς. Τυχόν κοινοποίηση ή μεταφορά προσωπικών δεδομένων θα προστατεύεται από κατάλληλα μέτρα (π.χ. κατάλληλες ρήτρες συμβολαίου, συμβόλαια επεξεργασίας δεδομένων, διαεταιρικές κοινοποιήσεις προσωπικών δεδομένων κ.λπ.). Εάν ο παραλήπτης λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ, θα ληφθούν οι απαραίτητες προστασίες για να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν απόλυτα προστατευμένα, συμπεριλαμβανομένων απαραίτητων ρητρών συμβολαίων, όπως τυπική συμβατική ρήτρα που έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον/στους επεξεργαστή(ες) δεδομένων και/ή στον/στους υπερεργολάβο(ους) με έδρα εντός ΕΟΧ για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Εάν το πράξουμε αυτό, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα συνεχίσουν να υπόκεινται στις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες που ορίζονται από τον νόμο. Όλοι οι επεξεργαστές δεδομένων δρουν εκ μέρους μας βάσει νομικής συμφωνίας και φροντίζουν για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη μεταφορά των δεδομένων, σε περίπτωση χρήσης της μηχανής κράτησης, στη σχετική πολιτική Απορρήτου.

Ευθύνη του Χρήστη

Ο Χρήστης εγγυάται ότι έχει τη νόμιμη ηλικία και είναι πλήρως ικανός, και ότι οι πληροφορίες που έχει παραχωρήσει είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Για αυτούς τους σκοπούς, ο Χρήστης φέρει ευθύνη της αλήθειας όλων των δεδομένων που έχει επικοινωνήσει και έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις πληροφορίες, έτσι ώστε τα δεδομένα να αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τυχόν εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας καθώς και για τη ζημία που μπορεί να προκαλέσει σε εμάς ή σε τρίτα μέρη, άμεσα ή έμμεσα.

Άσκηση των δικαιωμάτων του Χρήστη

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ανά πάσα στιγμή για την άσκηση των δικαιωμάτων του. Ο Χρήστης μπορεί να μας στείλει επιστολή στο gdpr@euphoriaretreat.com, προκειμένου να:

 • λάβει πληροφορίες για το εάν προσωπικά στοιχεία σχετικά με τον Χρήστη τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς ή όχι
 • αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικές λεπτομέρειες
 • διορθώσει τυχόν ανακριβή ή ατελή δεδομένα
 • αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
 • δηλώσει ή να επιβεβαιώσει την ανάκληση της συναίνεσης
 • αποκτήσει από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων όταν τηρείται κάποια από τις συνθήκες που παρέχονται στον κανονισμό προστασίας δεδομένων
 • αιτηθεί τη φορητότητα των δεδομένων

 

ο Χρήστης θα ενημερωθεί καταλλήλως από εμάς αναφορικά με το αίτημα του 30 ημέρες μετά τη λήψη της αίτησης. Παρομοίως, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να υποβάλει παράπονο σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

Μέτρα Ασφαλείας

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα του Χρήστη ανά πάσα στιγμή με απόλυτη εμπιστευτικότητα, διατηρώντας το υποχρεωτικό καθήκον εχεμύθειας όσον αφορά τα δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς. Υιοθετούμε τα μέτρα τεχνικής και οργανωτικής φύσης που απαιτούνται για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων και τα προστατεύουν από αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία ή παράνομη πρόσβαση, ανάλογα με την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται.

Cookies

Το cookie αποτελεί μικρή πληροφορία που αποστέλλεται από έναν web server σε έναν web browser, και επιτρέπει στον server να συλλέξει πληροφορίες από τον browser. Τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση των ιστοσελίδων μας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η ταχύτητα σύνδεσης, λεπτομέρειες του λειτουργικού συστήματος, η ώρα και η διάρκεια της επίσκεψής σας καθώς και η διεύθυνση IP. Κάνουμε χρήση αυτών των πληροφοριών για να ταυτοποιήσουμε το πότε επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα και για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησης. Χρησιμοποιούμε ένα από τα δύο είδη cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: i) για την ενίσχυση της απόδοσης της ιστοσελίδας: Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, επί παραδείγματι ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά, καθώς και τις σελίδες που παρουσιάζεται μήνυμα σφάλματος. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς – όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας ii) Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας: Τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για την απομνημόνευση ρυθμίσεων που έχετε αποθηκεύσει για την βελτίωση της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε μια φόρμα με το όνομά σας ή με άλλες λεπτομέρειες, τα cookies το θυμούνται και έτσι δεν χρειάζεται να τα πληκτρολογείτε κάθε φορά που επιστρέφετε. Μπορείτε να μπλοκάρετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τις ρυθμίσεις όλων ή ορισμένων εκ των cookies (όπως για παράδειγμα ο περιορισμός cookies τρίτων μερών). Ωστόσο, εάν κάνετε χρήση των ρυθμίσεων του περιηγητή προκειμένου να μπλοκάρετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων cookies) ενδέχεται να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε όλα τα μέρη της ιστοσελίδας ενώ μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί συνδέσμους για ιστοσελίδες που ανήκουν και τις διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους αποχωρείτε από την ιστοσελίδα μας. Οι σύνδεσμοι παρατίθενται μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης και πληροφόρησής σας. Δεν έχουμε έλεγχο του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παραθέτουμε στους συνδέσμους και δεν φέρουμε ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητά τους. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις και δεν εκπροσωπούμε, ρητά ή έμμεσα τις ιστοσελίδες αυτές, τα τρίτα μέρη στα οποία ανήκουν και τα οποία τις διαχειρίζονται. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για την καταλληλότητα ή την ποιότητα των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ιστοσελίδες τρίτων μερών και να κάνετε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές ή να αποκτήσετε συμβατική σχέση με αυτά τα μέρη, τότε η πράξη αυτή γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια όπως κι αν αυτή προέκυψε, σχετικά με τη χρήση ή την αξιοπιστία τυχόν πληροφοριών, υλικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται ή στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω των συνδεδεμένων ιστοσελίδων.

Αναθεωρήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Ζητώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πολιτικές απορρήτου, όπως παρουσιάζονται στην ακόλουθη δήλωση απορρήτου. Ενδέχεται να τροποποιούμε την πολιτική αυτή ανά διαστήματα. Ανατρέχετε στην πολιτική συχνά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ενήμεροι για την πιο πρόσφατη έκδοση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ